เลขอั้นจ่ายครึ่ง 2 ตัวบน-ล่าง 98,89,13,31,28,82,24,42N
3 ตัวบน-โต๊ด 6 กลับ 728,913,013,147,089,724,910